Tag: chuột làm hư máy cắt chữ

Lưu ý: Đề phòng chuột cắn máy cắt chữ decal

chuot_can_may_cat_decal3