Tag: máy cắt chữ cũ

Máy cắt decal Đài Loan cũ GCC Jaguar II

maycatdecal-jaguar

Thanh lý máy cắt decal Mimaki CG-60ST Nhật cũ còn tốt

maycatmimaki60st-6515

Bán thanh lý máy cắt decal Rabbit HX630 còn bảo hành 7 tháng

maycatdecalcu-rabbit-121214

Máy cắt decal cũ giá rẻ Rabbit HX630

maycatdecalrabbitcu1912-1

Bán máy cắt decal cũ JD1350 khổ 1,2m giá rẻ

maycatdecalcu-jd1350

Bán máy cắt decal Kingcut HK cũ còn 98% giá 5,5 triệu đồng

maycatdecalcu-kingcut1

Bán máy cắt decal Foison C48 khổ 1m2 cũ giá rẻ

maycatdecal-foison-cu-1

Máy cắt decal cũ Refine 1m2 giá rẻ

maycatdecal_refine_mh721

Bán máy cắt decal cũ Rabbit HX1200 còn bảo hành 1 năm

maycatdecal_rabbit-hx1200cu

Bán máy cắt decal Mimaki ST cũ còn tốt giá 16 triệu đồng

maycatmimaki-st-cu-1

Bán thanh lý máy cắt chữ đề can JL600 còn 98%

maycatdecalcu-jl600-4

Bán máy cắt decal Pcut CTN630 cũ giá rẻ

maycatdecalcu-pcut-121214

Bán máy cắt decal Mimaki CG-60SL cũ còn tốt

mimaki-cg-60sl-cu-12082014

Máy cắt decal Mimaki CG-60SL cũ còn 93%

mimaki-sl-cu-040814-1

Máy cắt decal cũ giá rẻ Rabbit HX630H cần bán

maycatdecal-rabbit-630h-2

Máy cắt decal cũ Mimaki CG-60ST còn 85%

mimaki-st-cu-4814-1

Bán máy cắt decal Refine MH721 cũ còn bảo hành

refine-210814

Bán máy cắt chữ decal cũ còn tốt Rabbit HX630 giá rẻ

maycat-rabbitcu-4814

Bán máy cắt decal Đài Loan Bobcat cũ giá rẻ

maycatgcccu5trieu-1

Bán máy cắt decal Đài Loan Puma III còn bảo hành 15 tháng

pumaiii