Tag: máy cắt cũ

Máy cắt decal cũ Mimaki, Graphtec nguyên lô

maycatdecalcu2

Máy cắt decal Đài Loan cũ GCC Jaguar II

maycatdecal-jaguar

Thanh lý máy cắt decal Mimaki CG-60ST Nhật cũ còn tốt

maycatmimaki60st-6515

Bán máy cắt decal Graphtec cũ CE5000 còn tốt

maycatdecal-graphtecce5000

Máy cắt decal cũ giá rẻ Rabbit HX630

maycatdecalrabbitcu1912-1

Bán máy cắt decal Kingcut HK cũ còn 98% giá 5,5 triệu đồng

maycatdecalcu-kingcut1

Bán máy cắt decal Foison C48 khổ 1m2 cũ giá rẻ

maycatdecal-foison-cu-1

Máy cắt decal cũ Refine 1m2 giá rẻ

maycatdecal_refine_mh721

Bán máy cắt decal cũ Rabbit HX1200 còn bảo hành 1 năm

maycatdecal_rabbit-hx1200cu

Bán máy cắt decal Mimaki ST cũ còn tốt giá 16 triệu đồng

maycatmimaki-st-cu-1

Bán thanh lý máy cắt chữ đề can JL600 còn 98%

maycatdecalcu-jl600-4

Bán máy cắt decal Pcut CTN630 cũ giá rẻ

maycatdecalcu-pcut-121214

Bán máy cắt decal Mimaki CG-60SL cũ còn tốt

mimaki-cg-60sl-cu-12082014

Máy cắt decal Mimaki CG-60SL cũ còn 93%

mimaki-sl-cu-040814-1

Máy cắt decal cũ giá rẻ Rabbit HX630H cần bán

maycatdecal-rabbit-630h-2

Máy cắt decal cũ Mimaki CG-60ST còn 85%

mimaki-st-cu-4814-1

Bán máy cắt chữ decal cũ còn tốt Rabbit HX630 giá rẻ

maycat-rabbitcu-4814

Bán máy cắt decal Mimaki CG-60ST Nhật cũ còn 98%

mimaki_cg60st_12052014

Máy cắt chữ decal cũ 1,2m Rabbit HX1200

Máy cắt decal cũ Rabbit HX 1200

Máy cắt decal GCC Expert 24LX thanh lý

24lx_10686506