Tag: máy mimaki cắt chỗ đứt chỗ không

Cách sửa lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao

sua_mimaki_sr3_1