Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland

Bánh tỳ đè decal máy cắt chữ Roland
Sau một thời gian dài sử dụng máy cắt decal Roland cũng như các máy cắt decal khác, các bánh tỳ đè decal của máy cắt decal bị

Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki

Bánh tì decal máy cắt chữ Mimaki
Máy cắt decal Mimaki - Để giữ vật liệu (decal), Ngoài tính năng độc đáo là hệ thống quạt hút chân không giữ cho decal khỏi phù lên

Bánh tì vật liệu máy cắt chữ decal TQ

Bánh tì vật liệu máy cắt chữ decal TQ
Mọi Máy Cắt Decal đều cần sử dụng bộ bánh tì vật liệu để giữ cho decal chạy lên xuống thẳng hàng, không bị phù giấy và đường