Tag: bế decal tự động

F-Mark – Hệ thống nạp decal tự động cho máy cắt bế Graphtec CE6000

F-Mark là Hệ thống nạp decal tự động cho máy cắt bế Graphtec CE6000 các loại, gồm máy CE6000-40 và CE6000-40 Plus. Đây là sản phẩm được mong chờ của những người làm in nhanh, dịch vụ in tem nhãn. F-Mark – Hệ thống nạp decal tự động cho máy cắt bế Graphtec CE6000 hoạt