Dao cắt chỗ đứt chỗ không: Mòn thớt dao

thớt dao máy cắt decal
Hỏi: Trước đây máy cắt decal của tôi cắt rất ngọt, đường cắt dù dài ngắn đều trơn tru nhưng dạo này, tự nhiên máy cắt bị đứt