Tag: in poster giá rẻ

8 lưu ý thiết kế poster đạt chuẩn

Poster là phương tiện truyền tải thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, tổ chức gắn với các sự kiện (chiến dịch truyền thông, khuyến mại sản phẩm, hoặc các sự kiện thể thao văn hóa xã hội…). Poster đặc biệt phát huy tác dụng quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, sự kiện ở