Tag: kỹ thuật ép chuyển nhiệt đĩa sứ

Máy ép chuyển nhiệt lên đĩa

Ép chuyển nhiệt đĩa sứ là một trong những phương pháp trang trí được sử dụng nhằm mang lại tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Vì lí do này, máy ép chuyển nhiệt ra đời như một xu thế tất yếu.  Máy ép nhiệt lên đĩa là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn