Tag: kỹ thuật in offset bản phẳng

Kỹ thuật in off- set tờ rời hiệu quả và chính xác nhất

Offset là một trong những kỹ thuật in cơ bản được nhiều người sử dụng để thực hiện việc in ấn hiện nay. Tuy nhiên, với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, kỹ thuật in off- set đã được cải thiện rất nhiều. Một trong những sự sáng tạo đó là kỹ thuật in tờ