Tag: máy mimaki cắt chỗ đứt chỗ không

Cách sửa lỗi máy cắt Mimaki CG-SRIII không nhịp dao, bỏ chữ, bổ dao

Tình trạng máy: Máy không nhịp dao cắt. Máy cắt bỏ chữ, nét đầu tiên không đứt hoặc không đứt hẳn. Đầu dao gõ, cắm mạnh xuống thớt cắt khi bắt đầu vận hành. Lưỡi dao kéo lê tạo vết trên decal. Trụ dao lên xuống rít, nặng nề. Nguyên nhân: Phíp nhựa ở cốt dao cắt còn mới, quá