Tag: sử dụng phần mềm corel draw

Video clip hướng dẫn sử dụng Artcut và Corel máy cắt chữ decal Rabbit

Video clip hướng dẫn sử dụng Artcut và Corel máy cắt chữ decal Rabbit Trung Quốc do Thế Giới Máy Cắt Decal thực hiện. Với video clip này, các bạn sẽ biết cách thiết lập thông số trên phần mềm ArtCut 2009 cho máy cắt chữ decal Rabbit (HX630, HX630H, HX1200) và các thao tác kỹ